Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

 1. Rekisterinpitäjä

Team226 Oy

Y-tunnus: 2414586-1

Kankaantaankatu 64

37150 Nokia

 

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marko Toorikka

0504802150

info@team226.net

 

 1. Kilpailuun ilmoittautuminen ja tulosten julkaisu

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on tapahtumailmoittautumisen varmistus ja rekisteröinti sekä kilpailutulosten julkaiseminen.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot (pakolliset):

– Nimi

– Osoite

– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero

 

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kunnes tapahtua on ohi (noin 1kk). Tuloksissa nimi ja seura/paikkakunta säilyvät toistaiseksi.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, hänen täyttäessään ilmoittautumislomakkeen.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Team226 ei luovuta tietoja muille kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

Rekisterin käyttö on ohjeistettu.

Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterin käyttöoikeus on tapahtumaa järjestävällä team226:n toimihenkilöillä.

Rekisterin ylläpito-oikeudet on rajoitetulla joukolla team226:n toimihenkilöitä, joiden toimenkuvaan järjestelmän ylläpito kuuluu.

 

 1. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

 

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedon korjauspyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.